Đắm mình trong lễ hội pháo hoa truyền thống tại Nhật Bản

Lễ hội pháo hoa cầm tay ”Tezutsu hanabi” là một lễ hội truyền thống độc đáo lâu đời tại Nhật Bản.

Người dân Nhật Bản gọi lễ hội này là “tezutsu hanabi” – nơi pháo hoa được sử dụng theo cách rất đặc biệt.

Đây là một lễ hội

Tôi đã chụp ảnh một lễ hội pháo hoa diễn ra vào ngày 15 tháng 7 tại Nhật Bản. Đây là một lễ hội rất nguy hiểm nhưng thú vị, nơi một kiểu đặc biệt của pháo hoa đang được sử dụng. Họ được gọi là ‘tezutsu hanabi’.
‘Tezutsu hanabi’ là những ống hình trụ được tổ chức trong cả ban nhạc liên tục bắn pháo hoa. Đây là pháo hoa truyền thống lâu đời nhất ở Nhật Bản. Sự kiện này là một nghi lễ thờ phượng Thiên Chúa.
Những 3kg pháo hoa ống tay sử dụng thuốc súng và tất cả các pháo hoa được làm bằng tay bởi những người tham gia lễ hội.

loading...
Loading...